I samarbeid med On Arkitekter på Orkanger har vi bistått med hjelp til farge og materialvalg på Orkanger legesenter.